Editorial board and advisory board

Advisory board:

K. Abdulla (Azerbaijan)
Ş. Akalın (Turkey)
Kh.Ch. Alishina (Tyumen)
M.V. Bavuu-Syuryun (Kyzyl)
I. Vásáry (Hungary)
N.Kh. Gadzhiakhmedov (Makhachkala)
T.M. Garipov (Ufa)
M.Z. Zakiyev (Kazan)
N. I. Yegorov (Cheboksary)
M.S. Kaçalin (Turkey)
A.B. Kudelin (Moscow)
I.V. Kul'ganek (Saint-Petersburg)
K.M. Minullin (Kazan)
A.M. Moldovan (Moscow)
K.M. Musayev (Moscow)
M.M. Repenkova (Moscow)
A. Róna-Tas (Hungary)
Zh.S. Syzdykova (Moscow)
V.N. Tuguzhekova (Abakan)
M.Z. Ulakov (Nal'chik)
D.A. Funk (Moscow)
F.S. Khakimzyanov (Kazan)
F.G. Khisamitdinova (Ufa)
P. Zieme (Germany)
A.A. Chechenov (Moscow)
N.N. Shirobokova (Novosibirsk)
M. Erdal (Israel)
J. Janhunen (Finland)


Editorial board: 

Ye.А. Oganova (Moscow) - deputy editor-in-chief
N.N. Telitsyn (Saint-Petersburg) - deputy editor-in-chief
O.N. Pustogacheva (Moscow) - executive secretary
Z.N. Ekba (Moscow) - executive secretary
T.V. Anikeeva (Moscow)
A.V. Dybo (Moscow)
F.N. Dyachkovsky (Yakutsk)
L.S. Kara-ool (Kyzyl)
A.V. Kuznetsov (Cheboksary)
I.L. Kyzlasov (Moscow)
O.A. Mudrak (Moscow)
I.A. Nevskaya (Frankfurt)
F.Sh. Nuriyeva (Kazan)
M. Ölmez (Istanbul)
Yu.V. Psyanchin (Ufa)
S.B. Sarbasheva (Gorno-Altaysk)
A.V. Savelyev (Moscow)
L.S. Selendili (Simferopol)
K.-M.A. Simchit (Kyzyl)
L.N. Tybykova (Gorno-Altaysk)
M.D. Chertykova (Abakan)
I.V. Shentsova (Novokuznetsk)
Comments